Vianoce.

23. prosince 2017 v 19:44 | J.A.S.
,,Na prapočátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, neboť to Slovo byl Bůh sám.

+Jím jsou stvořeny všechny věci, bez Slova nebylo učiněno nic z toho, co bylo stvořeno.

+V něm byl Život a ten Život bylo Světlo. Světlo však byl Bůh sám.

+Slovo, Život, Světlo; tři výdechy Pravěčného! Světlo z Boha svítilo do temnot, ale temnoty je nepochopily.

Tu byl člověk jménem Jan, který byl poslán od Boha jako svědek, aby svědčil o tom Světle a aby tak byly oči temna otevřeny.

On sám nebyl tím Světlem. Měl pouze příkaz podat svědectví o Světle, o tom pravdivém Světle, které chtělo osvítit všechny lidi, kteří budou přicházet na tento svět.

Světlo bylo ve světě, neboť celý svět jím byl vytvořen - ale svět je nepoznal.

Temným stal se svět, protože neviděl Světlo. Tu poslal Bůh svého vrozeného Syna, aby temnoty osvítil.

Přišel na svět, ale lidé Ho nepřijali. Těm několika málo, kteří Ho poznali, dal však milost vidět Boha. Daroval jim Pravdu, aby na sobě mohli opět prožívat Boží zákony a mohli věřit v Boha.

Láska Boží sklonila se dolů k lidstvu. Stala se člověkem a pobývala mezi námi. Směli jsme pohlížet na její vznešenost, vznešenost vrozeného Syna Otcova, plnou milosti a pravdy. Z Jeho hojnosti jsme všichni přijímali milost za milostí.

Zákony Boží nám byly dány prostřednictvím Mojžíše. Ale lidé na ně zapomněli a kráčeli z temnoty do temnoty. Tu přinesl Ježíš Kristus, vrozený Syn Pravěčného, milost a Pravdu opět shůry na zem, aby se cesta lidstva rozjasnila.

Zvěstoval nám Boha. To nemohl vykonat žádný člověk. Nikdo Boha neviděl a ani ho neuvidí; vrozený syn, který přišel od Otce, mohl nám o Něm podat zvěst.

Odložil všechnu svoji nádheru, aby byl lidem blízký jako člověk. Svoji božskost nesl v sobě jako skrytý poklad, ale obal zahalující tento skvost byl příliš slabý. Vždy znovu jím pronikala vznešenost. Lidé viděli záři, která z Něho vycházela, ale nedbali jí. Cítili síly, které jako paprsky z něho pronikaly, ale nechtěli se dát poučit.

Jan, sluha Boží, viděl v okamžiku, kdy ho křtil na Jeho rozkaz, že se nad Ním vznáší holubice. Tu věděl, že Ježíš je vrozený Syn věčného Boha. A svědčil o Něm, ale bylo jen málo těch, kteří toto svědectví přijali." Použité z knihy - Evangelium Janovo.

Blíži sa čas Vianoc. Narodenie Božieho Syna Ježiša, Syna Svetla, ktorý sa musel stať človekom, aby priniesol ľudstvu najvzácnejší dar, ktorému sa žiadny iný nevyrovná. Tým darom je Slovo, Božie Slovo, kvôli ktorému prišiel Syn Boží pred 2000 rokmi na túto stemnelú Zem, a pre ktorú sa nebál ani položiť svoj život zato, aby potvrdil, že to čo hlásal, je Pravda Božia.

Ukázal nám vo svojom Slove tu pravú službu Bohu, ktorá prináša to pravé šťastie v živote každého z nás, ale len vtedy, keď Slovo sa stane zároveň aj skutkom. Až vtedy dokazujeme tu pravú lásku, vernosť a pokoru svojmu Bohu.

V tú noc, keď sa Syn Boží Ježiš narodil, svietila nad malou maštaľkou v Betleheme obrovská hviezda, ktorá bola nabitá obrovskou silou, aby zvestovala celému svetu, že sa Mesiáš a Spasiteľ narodil.

Evanjelium podľa Lukáša: ,, I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni nebolo pre nich miesto.

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľudom dobrej vôle.

Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Ponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si to v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané."

Takýto obraz tejto svätej udalosti je nám opísaný v evanjeliu, ktorý vystupuje pred naším duchovným zrakom. Udalosť, na ktorú ľudstvo dlho čakalo, ale predsa málo kto si to všimol. Ľudstvo bolo vždy zahľadené príliš do seba a nedbalo na znamenia, ktoré sa mu dostavalo v určitom čase. Ostalo vo väčšine, až na malé výnimky, hluché a slepé. Vždy to bola predsa len hŕstka verných, ktorá bola pripravená na takúto udalosť. Hoci veľakrát nešli správnou cestou, ale keď prišiel ten pravý čas, spoznali ho a postavili sa na tu správnu stranu. Veď na to predsa prišli na túto Zem, niečo naplniť, čo BOHU sľúbili, a zároveň aj niečo si tým pádom odpykať.

V jednej známej vianočnej piesni sa spieva: ,, Tichá noc, svätá noc..." Áno, bola to svätá noc, udalosť veľkého významu, ktorú si v týchto dňoch pripomíname.

Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, aby skutočne prežili duchaplné Vianoce, na ktorý nadväzuje sviatok Žiariacej hviezdy.

Nech v našich dušiach zavládne veľká radosť, pokora a vďaka k Bohu, k nášmu Pánovi, nie len v tento čas, ale aj po všetky dni v roku, po celé naše bytie, ktoré by sme mali napĺňať vernou službou BOHU. Amen.


*****

ABDRUSHIN - Vánoce.

(Der Ruf)

Svatá je vzpomínka na tento den, neboť to byl velký okamžik, když kdysi přišel na tuto zemi Syn Boží. Okamžik nesmírně významný pro lidstvo a celé stvoření. Jásot probíhal všemi sférami, neboť to znamenalo svítání pro duchovní osvobození ze sevření temnot.

Z ušlechtilé radosti si lidé blahopřáli při každém opakujícím se výročí nádherné události a vzájemně se obdarovávali, aby i v jiných lidech probouzeli radost. Tak tomu bylo ze začátku! Dnes je však pro lidi tento svátek ve většině případů jenom příležitostí k výměně dárků. Pouze k tomu se upírá mysl lidí po celé týdny. Hlouběji to už do lidí neproniká. Nanejvýš se to považuje za svátek dětí, zatím co rodiče jen stojí vedle ozdobeného stromu a vzpomínají na vlastní dětství.

Kdo si při tom ještě vzpomene na původní smysl svátku, na hlubokou vážnost, která k němu dala popud. Kdo přijímá dar, který mu přinesl Spasitel, kdo se s úsilím vzepne vzhůru pod osvětleným stromkem s pevným předsevzetím, že bude žít v budoucnu podle této Pravdy, aby i pro něho mohly vzejít ranní červánky duchovní svobody! Hledejte, jděte od domu k domu, od města k městu. Unaveni klesnete, aniž jste našli jediného člověka, jehož vnitřní cítění by v tento svátek radostně na to pomyslelo.

Této chyby se nemáte dopustit, ale máte se vyvíjet tak, abyste postupně v sobě oživili Pravdu, kvůli níž přišel Ježíš na svět. Máte dosáhnout svobody ducha, to znamená: Zbavit se každé temné zátěže! Toho však můžete dosáhnout, jen když se vcítíte do onoho velkého chtění, které nese stvoření!

Vycítit vůli svého Stvořitele, abyste šli s ní, to je největší životní umění. V tom totiž spočívá velké sloužení, které se ve skutečnosti stává vládnutím, protože zaujmete-li správné stanovisko, půjdou všechny síly s vámi a nikdy nebudou proti vám! Pak vás už nepotká žádná bolest, žádná strast a vy půjdete jásavě cestou, která vás musí přivést do říše Otce. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Vikina // celebs-daily-hq Vikina // celebs-daily-hq | Web | 23. prosince 2017 v 20:21 | Reagovat

Prajem šťastné a veselé Vianoce :)

2 J.A.S. J.A.S. | 24. prosince 2017 v 14:27 | Reagovat

[1]: Aj Vám Vikina, krásne, duchaplné a ničí nerušené Vianočné sviatky želám...J.A.S. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama