Alžbeta

19. listopadu 2014 v 21:54 | J.A.S.

Dnes sa na Slovensku oslavuje meno Alžbeta, ktorého význam je takýto: Bohu zasvätená. Takže pre túto chvíľu niečo z Večných zákonov 1. V tejto časti ide o výklad 12. kapitoly zo Zjavenia Jána:

"V nasledujúcej kapitole je alegoricky podaný opis narodenia Stvoriteľovho Syna - Imanuela. Tí, čo sú presvedčení, že Synom človeka je Ježiš, vykladajú túto 12.kapitolu ako udalosť, ktorá sa už stala, teda ako Ježišovo narodenie. O to vlastne temným išlo - aby ľudia nebrali vážne toto proroctvo, ktoré zreteľne nadväzuje na predchádzajúce udalosti. Je to teda opis budúceho narodenia pravého Syna človeka, ktoré sa má uskutočniť už v čase súdu, aby čo najskôr dospel a mohol viesť tisícročnú ríšu. Dôsledný čitateľ, ktorý pozná aspoň čiastočne kresťanské dejiny, zistí, že toto proroctvo sa nemôže porovnávať s narodením Ježiša.

Podľa opisu ženy v 12. kapitole je jasné, že matkou Imanuela bude vládnuca bytosť z vyššieho duchovného sveta, a nie bežný ľudský duch: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Jej pôvod sa tu zdôrazňuje preto, lebo obyčajná žena by nedokázala vynosiť Božieho syna. Neuniesla by pokúšanie Lucifera a psychické aj fyzické útrapy, ktoré bude musieť strpieť od temných, lebo budú chcieť zničiť ju aj jej plod ešte v tehotenstve, ako sa opisuje ďalej.

Podľa 2. verša žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach...Keby jej utrpenie sa týkalo len pôrodných bolestí, nebolo by treba o tom písať, veď tie bývajú prirodzené. Spomínaný obraz mal poukázať na strašné utrpenie, ktoré bude znášať pri plnení svojho poslania priamo od Lucifera. Podľa zákona rovnorodosti jeho vplyv môže vydržať iba žena rovnakého pôvodu, ktorá si uvedomuje svoju úlohu a dobrovoľne podstúpi túto obeť, ktorá je nevyhnutná pre oslabenie jeho moci ako aj padlých anjelov. Ľudia nemajú poznať vopred cieľ a dôsledky tejto obete - dozvedia sa o nej až neskôr v tisícročnej ríši.

Ďalší opis veľký ohnivý drak mal sedem hláv a desať rohov znázorňuje Luciferovho ducha a jeho obrovskú moc. Obraz jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd znamená, že zviedol tretinu anjelov na svoju stranu a vrhol ich na Zem.

Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Keď sa Luciferovi nepodarí zničiť matku a dieťa v tehotenstve, bude ho chcieť odstrániť hneď po narodení. Porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Podľa textu sa matke podarí úspešne zavŕšiť svoju úlohu. Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu. Po narodení dieťa tajomným spôsobom zmizne mimo Zeme, aby ho nezlikvidovali Luciferovi ľudia.

Po úniku dieťaťa do vyšších sfér nastanú prírodné pohromy, boj Lucifera a jeho anjelov s Božími anjelmi. Obraz o ňom prináša 7. verš: Na nebi sa strhol boj. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli... a diabol, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý na Zem a s ním aj jeho anjeli. Katastrofálne dôsledky tohto zápasu o dieťa potvrdzuje aj 15. verš v predchádzajúcej kapitole.

Kým doteraz žila väčšina padlých anjelov aj Lucifer na rôznych jemnohmotných planétach, týmto bojom sa dostanú na Zem a do jej jemnohmotnosti. Hviezda Syna človeka obalí planétu svojimi lúčmi a zamedzí ich úniku. Toto bude hlavným dôvodom dočasného zničenia jemnohmotnosti. Budú sa chcieť zachrániť pobytom na Zemi ako duchovia alebo vtelení duchovia - ľudia. Následkom toho sa ich vplyv na Zemi, po narodení Imanuela, ešte zvýrazní a znásobí.

V 13. verši sa píše: ...keď drak videl, že je zvrhnutý na Zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť ďaleko od hada. Na určité obdobie matku unesie, podobne ako kedysi proroka Eliáša, praduchovné lietajúce teleso mimo Zeme. Luciferova nenávisť by ju totiž pripravila o život. Tento únos bude vidieť a netrpezlivo očakávať ako jej spásu aj časť vyvoleného ľudu, ktorý bude v tom čase žiť oddelene, možno aj ako prenasledovaný.

Sedemnásty verš opisuje: Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Z textu vyplýva, že žena, Imanuelova matka, bude mať vlastné duchovné potomstvo. Stane sa teda nielen telesnou matkou Imanuela, ale v duchovnom zmysle aj matkou jeho pokolenia. "Sformuje" nový svet, ktorého semeno zasial Abd-ru-shin a pred ním Ježiš.

Niekoho môže zmiasť rozporné označenie Imanuelovej matky. V Izaiášovom proroctve sa hovorí, že Imanuela porodí panna, kým tu zase, že žena. Tento zdanlivý rozpor sa dá vysvetliť. Izaiáš pri písaní proroctva počul, že Labutia panna porodí Imanuela. Keďže v tom čase ešte ľudstvo nepoznalo stavbu stvorenia, a teda ani Labutiu planétu, meno Labutia panna sa mu zdalo nepochopiteľné, nuž vynechal slovo "labutia" a napísal iba "panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel", ako uvádza 7. kapitola, 14. verš. V Zjavení sa už jasnejšie dotvára jej identita, lebo bolo zoslané až neskôr. V čase narodenia Imanuela bude Labutia panna už v zrelom veku, preto sa nazýva ženou.

Totožnosť oboch žien jednej osobe ako aj jej dvojitú úlohu potvrdzuje spolu s Bibliou i Posolstvo grálu. V ňom Abd-ru-shin oznamuje, že v dobe najposvätnejších splnení na Zemi, ktoré sa začali príchodom jeho trojice v minulom storočí, je potrebná ešte Labutia panna ako pokračovateľka ich poslania a zároveň plniteľka najposvätnejšieho splnenia - narodenia Imanuela.

Po prenasledovaní ženy a jej potomstva v 18. verši čítame, že sa drak zastavil na morskom piesku. Znamená to, že bude zastavený v svojom prenasledovaní, lebo Imanuel bude svoj národ chrániť pred zničením - únosom. Po návrate bude premiestnený do Jeruzalema pod Božiu ochranu. V Izaiášovom proroctve sa píše, že na vrchu Sion vo dne v noci svieti žiara - Božia ochrana."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama