Večné zákony 1, 2, 3.

28. ledna 2007 v 9:43


,,Ak vás táto kniha osloví a povznesie do výšin,

neobracajte svoju vďaku ku mne,

ale k Tomu,

kto ma pri jej písaní viedol."


Stručný obsah kapitol knihy Večné zákony 1 - Nové pokolenie
Rozhovor s autorkou - Natália de Lemeny - Makedonová odpovedá na otázky, prečo napísala túto knihu.

1. Večné zákony - táto úvodná kapitola opisuje najdôležitejšie zákony, ktoré pôsobia na hmotnej aj nehmotnej úrovni - zákon tiaže, zákon rovnorodosti, zákon doplnenia celku, zákon spätného pôsobenia...

2. Vesmír - rozdelenie vesmíru na niekoľko úrovní z pohľadu ich rozličnej hustoty - hrubohmotný a jemnohmotný svet, putovanie duše po smrti.

3. Karma - " Čo človek zaseje, to zožne!" - Každý musí znášať dôsledky svojich predošlých činov. Ako ovplyvňuje zákon spätného pôsobenia vývoj človeka?

4. Slobodná vôľa - Život nie je určený iba osudom. Človek disponuje slobodnou vôľou, aby sa mohol sám rozhodovať ako konať. Neustále je mu poskytovaná pomoc z vyšších úrovní.

5. Bytostná ríša - Je tu opísaná úroveň stvorenia, nachádzajúca sa nad hrubohmotným a jemnohmotným vesmírom. Avšak táto sféra prestupuje aj všetky hmotné úrovne. Škriatkovia, víly, nymfy, grécki a rímski bohovia a iné bytosti sú obyvateľmi tejto ríše.

6. Duchovná ríša - Základný kolobeh vývoja ducha človeka - jeho premena z nevedomého duchovného zárodku na vedomú duchovnú osobnosť, ktorá potom vstupuje do "nebeského kráľovstva." Mená všetkých ľudských duchov sú zapísané v Knihe života.

7. Stvorenie človeka - Ako sú deti spojené so svojimi rodičmi a ako sú priťahované k budúcej rodine ešte pred narodením? Čo to vlastne znamená "vyhnanie z raja"?

8. Pokrivené duše - Emancipácia vo svetle duchovných zákonov. Vzájomné doplnenie mužských a ženských aktivít vytvára rovnováhu na zemi. Porušenie tejto rovnováhy a jej následky.

9. Muž - jeho vlastnosti, kvality a postavenie v stvorení. Akých chýb sa dopúšťal vo svojom vývoji?

10. Žena - je žena zodpovedná za pád do hriechu? Aká je jej pravá úloha v stvorení?

11. Stvoriteľ a jeho ríša - predstava Boha z materialistického a idealistického pohľadu, pôsobenie Boha. Vo vznešenej kráse sa nad všetkými úrovňami stvorenia vypína božská ríša. Bytosti v tejto ríši.

12. Praduchovná ríša - "Buď svetlo!", alebo stvorenie praduchovnej ríše. Vplyv praduchovných bytostí na vývoj človeka. Dôležité praduchovné úrovne.

13. Pokušiteľ - Lucifer, pôvodca princípu zla. Pôvodne bol vyslaný, aby cez myšlienky - rozum pomáhal ľuďom v materiálnom svete, ale "padol" a spôsobil v ňom zmätok . V dôsledku jeho negatívneho pôsobenia, Zem poklesla do temných oblastí a dostala sa do predčasného rozkladu.

14. Pôsobenie temna - Kde všade sa skrýva a za čo sa maskuje temný princíp? Ako mu ľudia nevedomky podliehajú?

15. Boží Syn - Ježiš, svojím pôsobením na Zemi napravil nesprávne interpretácie a dogmy Starého zákona. Vinou ľudí zahynul tragicky, jeho smrť však nezmyla vinu ľudských hriechov.

16. Syn Človeka - Duch Pravdy, zasľúbený Ježišom, žil na Zemi v minulom storočí a napísal knihu "Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy". Ako predpovedal Ježiš, pokračoval v jeho učení a priviedol ľudí k plnej Pravde. Vo svojej knihe podáva doposiaľ najkomplexnejšie vysvetlenie o vesmíre, Bohu, osude a problémoch ľudí a okrem toho, očisťuje kresťanské učenie od dogiem, ktoré boli uchovávané dlhý čas.

17. Kniha zapečatená zvonka - Duch Pravdy oznamuje, že v nastávajúcom súde prežije len Pravda a prospešné princípy. Táto kniha je akoby zapečatená pre tých, ktorí sa dostatočne nesnažia o rozvoj svojho ducha. Život Ježiša vo svetle Pravdy - nepoškvrnené počatie, kult panny Márie, ukrižovanie, zmŕtvychvstanie a očakávanie opätovného príchodu Ježiša.

18. Večnosť - Vývoj ducha a raj. Zem je rozhodujúcou planétou, pretože sa nachádza na hranici dvoch protikladných častí stvorenia.

19. Hviezda Syna Človeka a proroctvá - súd, jeho význam a sprievodné znaky. Ako opisujú tento proces biblické proroctvá? Proroctvá majú slúžiť ako varovanie pred udalosťami, ktoré však môžu byť odvrátené alebo zmiernené zmenou postoja ľudí.

20. Kniha zapečatená zvnútra - Zjavenie Jána - odhalenie Apokalypsy! Toto vysvetlenie obsahuje najnovšie a najpresnejšie fakty o budúcich udalostiach v čase súdu.
21. Nové pokolenie - Ako bude vyzerať nové pokolenie a kto sa stane jeho členom?
Rozhovor na záver - o autorke a jej knihe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stručný obsah kapitol knihy Večné zákony 2 - Duchovná premena
Úvodná kapitola - Články z tlače - Vybrané rozhovory s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou
Odpovede na otázky I. - O knihe Večné zákony
Odpovede na otázky II. - Stvoriteľ
Odpovede na otázky III. - Vplyv a pôsobenie temna
Odpovede na otázky IV. - Posledný súd a očista
Odpovede na otázky V. - Ježiš
Odpovede na otázky VI. - Syn Človeka - Imanuel
Odpovede na otázky VII. - Svanhilda a jej poslanie
Odpovede na otázky VIII. - Povolaný národ a jeho ochranca
Odpovede na otázky IX. - Božie zasľúbenia
Odpovede na otázky X. - Imanuelova matka
Odpovede na otázky XI. - Pravé a nepravé zjavenia
Odpovede na otázky XII. - Hviezda Syna Človeka
Odpovede na otázky XIII. - Temno v cirkvi
Odpovede na otázky XIV. - Pôsobenie temna - príklady
Odpovede na otázky XV. - Narodenie Imanuela
Odpovede na otázky XVI. - Vesmírne spojenie prijaté G. Adamským

Zadná strana obálky knihy Večné zákony 1, 2:

"Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet.

Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný.
Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali,
preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu.

Dnešný človek by mal vedieť,
že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím,
určeným pre blaho nového pokolenia.

Premena sa nezadržateľne blíži.
Času na duchovné vzdelávanie ostáva už málo - len do konca jesene.

Podobne ako za čias Noeho nik neveril,
že bude potopa a ľudia sa naďalej zabávali a márnili čas pozemskými činnosťami,
aj teraz budú mnohí tvrdiť, že sa nič nestane alebo ak, tak iste až neskôr.

Prekrúcajú sa staré proroctva, len aby ľudia nechápali,
že stará doba sa končí a do novej môžu vojsť len po duchovnej premene."

,,Celý svet je v napätom očakávaní, čo obsahuje tretie fatimské proroctvo, ktoré je už takmer 40 rokov ukryté v trezore Vatikánu.

Ľudstvo je udržiavané v panike, že jeho obsahom sú katastrofické predpovede, a preto je vraj lepšie, keď ostane pred svetom utajené.

Avšak vyššia moc si našla inú cestu a odhalila ho prostredníctvom ženy, ktorá v jeho plnení zohráva dôležitú úlohu.

Podľa tohto proroctva sa má tento rok - 1998, narodiť na Zemi tretia osoba Božej trojice - Duch Svätý - Imanuel - Syn Človeka, čo potvrdzuje aj posledné biblické proroctvo - Apokalypsa."

Stručný obsah brožúry Večné zákony 3

* Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998. Letáčik z októbra 1998.

* IMANUELOV PRÍCHOD
- 1 -

*Prorok Izaiáš

*Zjavenie Jána - Apokalypsa

*Medailón

*Zjavenie vo Fatime

- 2 -

*Vysvetlenie zvláštneho tehotenstva Imanuelovej matky
- 3 -
*Aký je rozdiel medzi Ježišovou a Imanuelovou matkou?

- 4 -

*Prorok Izaiáš - I. a III. kniha.

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama