Veľký piatok.

14. dubna 2006 v 21:03 | Ján Anton Sloboda.
Aj po 2000 rokoch ľudia ostávajú naďalej v tom istom nepochopení, že prečo prišiel Syn Boží Ježiš na túto Zem? Stále tá istá pesnička, stále to isté nepochopenie, stále tá istá domýšľavosť... Ľudstvo ešte donedávna žilo v tom seba klame, ale žiaľ väčšina v ňom naďalej aj žije, čo ani nie je predsa prekvapivé, že Syn Boží Ježiš prišiel nato, aby sa nechal popraviť, čo mal byť Bohu milý čin?, a aby tak bola sňatá vina z ich pliec, z tých pliec, ktoré si to sami zavinili a spôsobili. Veď stačí navštíviť chrámy v týchto dňoch, ktoré cirkev a jej veriaci pokladajú za najväčšie sviatky roka, a slova sa potvrdia, že naďalej panuje táto dogma, ktorá nemá s Pravdou ako takou, nič spoločné. Sviatky, alebo svedectvo o veľkom zlyhaní, a previnení ľudstva? Veď aj jedno s prikázaní hovorí: ,,NEZABIJEŠ!!!", a Božiu lásku ľudia pribili vtedy na kríž!!! Toho, čo sa ničím neprevinil, ale práve naopak, Toho, ktorý prinášal nám ľudom vo svojom svätom Slove záchranu a spásu, a otváral nám svojím SLOVOM bránu nebeskú. V SLOVE, A V NIČOM INOM!!! Veď bolo nám vtedy povedané Ním samým, že ,,JA SOM CESTA, PRAVDA, A ŽIVOT. NIK NEPRICHÁDZA K OTCOVI, AK LEN NIE SKRZE MŇA!!!", čiže skrze SLOVO, ktoré nám povedal, a ktoré nám tu zanechal, a cez nič iné!!! SLOVO, BOŽIE SLOVO, poklad najvyšší, poklad najvyššej ceny, pred ktorým všetko ostatné je ničotné.
Jeho smrť bude navždy zapísaná zlatým písmom, lebo touto obetou potvrdil, že to čo hlásal bola a navždy aj ostane čistá Pravda Božia. Nebál sa zastrašiť, nezlomila ho ľudská zlovôľa, preto mu bude vždy patriť ta najvyššia pocta.
Duch sa búri, ale rozum všetko potláča. Už vtedy bol pomaly na vrchole svojej moci, a prostredníctvom neho samozrejme odporné temno, ktoré sa zaň ukrývalo, preto bolo ťažko spoznateľné. Veď ak by to tak nebolo, tak tento hanebný čin, ktorý bol spáchaný na Synovi Božom Ježišovi, tak ten by sa nemohol stať. Ale ľudia, ktorí veria, že jeho smrť bola Bohom chcená, tak ak by išlo o ich dieťa, a to dieťa by bolo zhanobené, zbičované, neprávom odsúdené a popravené tak strašnou smrťou, tak vtedy by s tým isto nesúhlasili, ale by kričali s plného hrdla, že sa stala veľká neprávosť, ale v prípade Syna Božieho si dajú hocičo nahovoriť, hoc Pravda ako taká je predsa iná. Aká, tak to vie každý, kto už čítal Posolstvo Grálu, ako Nové Posolstvo druhého Božieho Syna - Ducha Pravdy - Imanuela Abdrushina, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, kde až tam bola vyvrátená aj táto dogma, na ktorej cirkev, ako taká, stáva svoje učenie, a tým uvádza ľudí stále do veľkého omylu. Pravda ohľadom aj Spasiteľovej nevinnej smrti!!!
Pravda bola povedaná ešte raz pred veľkým súdom, je len na nás či využijeme túto šancu, alebo padneme do prachu zabudnutia.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama